Εδώ μπορείτε να βρείτε όλους τους Ισολογισμούς, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Κερδών, για κάθε εταιρική χρήση από το 2012 και μετά.

 

Έτος 2012

pdf Κάντε κλικ επάνω στο εικονίδιο για να προβάλετε τον ισολογισμό του έτους 2012

Έτος 2013

pdf Κάντε κλικ επάνω στο εικονίδιο για να προβάλετε τον ισολογισμό του έτους 2013

Έτος 2014

pdf Κάντε κλικ επάνω στο εικονίδιο για να προβάλετε τον ισολογισμό του έτους 2014