Νέο Ρύσιο

οδός: 18χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Τηλ:   23920 72 325, 23920 72 130

Φαξ:  23920 72 101, T.K.: 57 001, Τ.Θ.: 840

email.: gepbros@otenet.gr

ώρες: 08:00 έως 20:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή

          08:00 έως 14:30 κάθε Σάββατο

Ευζώνων

οδός: Βασιλέως Γεωργίου Α 21

Τηλ:   2310 81 82 83

Φαξ:  2310 844 869, T.K.: 54 640

ώρες: 08:00 έως 14:30  Δευτέρα έως και Σάββατο

            18:00 έως 20:30 Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετρητά

Πιστωτική κάρτα

Κατάθεση Στην Τράπεζα:

*Πειραιώς (IBAN) : GR 160 171 581 – 000 658 – 110 22 – 81 106,  (swift code: PIRBGRAA)

*Eurobank (IBAN): GR 420 260 12- 20 000 42 – 02 000 – 26 501, (swift code: ERBKGRAA)

*ETE Εθνική (IBAN): GR 910 110 25 – 100 000 251 – 47 00 – 14 70, (swift code: ETHNGRAA)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • Κάθε επιστροφή εμπορευμάτων προαναγγέλεται με σκοπό την λήψη έγκρισης απο την Διεύθυνση. Επιστροφές που δεν προαναγγέλονται θα εγκαταλείπονται στο πρακτορείο.
  • Τα επιστραφέντα εμπορεύματα γίνονται δεκτά μόνον εφόσον έχουν αγοραστεί εντός των τελευταίων εξήντα (60) ημερών και εφόσον βρίσκονται σε άψογη κατάσταση (αχρησιμοποίητα, καθαρά και μέσα στην αρχική τους συσκευασία)
  • Στο Δελτίο Επιστροφής πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς.
  • Τα κόμιστρα επιστροφής προκαταβάλλονται από τον αγοραστή στο πρακτορείο.

Πιθανή συμπλήρωση εξαρτημάτων – ανασυσκευασία βαρύνει τον αγοραστή

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ο λογαριασμός εξοφλείται εντός 30 ημερών μόνο με απόδειξη της εταιρίας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο πρόσωπό της.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η κυριότητα των εμπορευμάτων παραμένει στον πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο αγοραστής οφείλει να εξετάσει: (1) ενδεχόμενες φθορές αν υπάρχουν : πρέπει απαραιτήτως να καταγραφούν στην φορτωτική του μεταφορέα τόσο στο πρωτότυπο όσο και στο αντίγραφο, (2) ενδεχόμενες διαφορές στην ποσότητα, τύπο, μέγεθος: οποιαδήποτε αντίρρηση του αγοραστή για τα παραπάνω. πρέπει να δηλώνεται γραπτώς ή προφορικώς στον πωλητή, κατά την διάρκεια της παραλαβής.
Η λήψη των εμπορευμάτων από τον αγοραστή δηλώνει την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Πιστώνεται το 90% της αρχικής τιμής των εμπορευμάτων. Ελάχιστη επιβάρυνση 10,00 ευρώ. Εξαιρέσεις: Εμπορεύματα που επιστρέφονται λόγω λανθασμένης εκτέλεσης, δεν επιβαρύνονται με κόμιστρα επιστροφής και πιστώνονται στο 100% της αξίας τους.